FARBA KREDOWA

WŁAŚCIWOŚCI

Dekoracyjna farba nadaje przedmiotom eleganckiego i modnego efektu starego drewna z wykończeniem w macie.

  • idealna do postarzania mebli w stylu Vintage

  • doskonała przyczepność i krycie

  • w 6 modnych kolorach

  • do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

PRZEZNACZENIE

Szybkoschnąca emalia uniwersalna w aerozolu do dekoracyjnego malowania różnych powierzchni wykonanych z drewna, metalu, cegły, betonu, karton-gipsu, itp. Nadaje przedmiotom elegancji tworząc tzw. efekt starego drewna w głębokim macie. Poprzez użycie farby w aerozolu można podczas aplikacji łatwo dotrzeć do wszelkich trudno dostępnych miejsc i dokonywać poprawki. 

KREDOWA PL PRIVATE LABEL.tif

OPAKOWANIE

Puszka metalowa:   aerozol – poj. 400ml

Sposób pakowania: karton – 6 sztuk

PARAMETRY TECHNICZNE

spoiwo:

żywica alkidowa

mat

wygląd powłoki:

czas schnięcia:

suchość w dotyku: 60 min
całkowita suchość: 72 godz.

ok. 2,2 m²/400 ml

wydajność:

magazynowanie:

temperatura od +5 do 25°C

10 lat

termin przydatności:

stopień połysku: 

nie dotyczy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Optymalna temperatura przed użyciem to +20°C. Energicznie wstrząsać puszką przez ok. 1 minuty w celu prawidłowego rozmieszania pigmentów. Dzięki temu podczas malowania można uzyskać prawidłowy odcień koloru farby. Zaleca się malowanie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wszystkie obszary wokół malowanego przedmiotu jak i elementy, które nie mają być malowane, należy dobrze zabezpieczyć przed przedostaniem się drobnej mgiełki z aerozolu. Należy też zadbać o prawidłowe oświetlenie, by móc sprawdzić, czy cały obszar został równo pomalowany.  Malowana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu. W przypadku malowania elementów plastikowych należy obowiązkowo zastosować podkład do plastiku.

APLIKACJA

 Zaleca się zastosowanie wstępnie podkładu gruntującego na powierzchniach takich jak gołe drewno oraz drewno impregnowane. Następnie po całkowitym wyschnięciu podkładu  należy wykonać natrysk próbny np. na papier lub karton i natryskiwać równomiernie cienkimi warstwami z odległości 25-30cm. Należy poruszać puszką powoli malując techniką krzyżową zmieniając kierunek dopiero po spryskaniu całej powierzchni. W ten sposób można kontrolować ilość farby i upewnić się, że farba nie gromadzi się nadmiernie w jednym miejscu i nie powstaje zaciek. Pierwszy natrysk należy traktować jako warstwę przygotowawczą i dopiero na nią należy w odstępach ok. 10-15 minut nanosić kolejne zanim malowana powierzchnia wyschnie. Po wyschnięciu kolejne warstwy można nakładać dopiero po 72 godzinach, gdyż w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko rozmiękczenia i uszkodzenia wcześniejszych warstw farby. Zaleca się stosowanie  1 - 2 warstw.  W celu uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego należy po dwóch godzinach od aplikacji farby kredowej delikatnie przeszlifować pomalowaną powierzchnię, natomiast po całkowitym wyschnięciu nałożyć warstwę lakieru lub wosku do farby kredowej, co stanowić będzie też dodatkową ochronę powłoki farby i nada jej ostateczny wygląd. Po zakończeniu prac oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać na rozpylacz ok. 3 sekundy. Ewentualnie pobrudzone podczas malowania miejsca wyczyścić rozpuszczalnikiem uniwersalnym.  W celu poprawy komfortu pracy zaleca się używanie specjalnego pistoletu do aerozoli Forever Paints. 

UTYLIZACJA ODPADÓW

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Skrajnie łatwopalny aerozol.  Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej  50°C /122°F. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera: 2-etyloheksanian kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.