LAKIER KOLOROWY TRANSPARENTNY

WŁAŚCIWOŚCI

Do dekoracyjnego malowania przedmiotów ze szkła i przeźroczystych tworzyw sztucznych.

  • szerokie zastosowanie w pracach hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu

  • tworzy kolorowe  transparentne powłoki

  • znakomite krycie powierzchni szklanych oraz przezroczystych tworzyw sztucznych

  • do użytku wewnątrz pomieszczeń

PRZEZNACZENIE

Szybkoschnący, kolorowy  lakier w aerozolu do dekoracyjnego malowania
różnych powierzchni oraz przedmiotów szklanych, tworzyw sztucznych, celem nadania im efektu dekoracyjnego, np. wazony, klosze, lampy, naczynia szklane itp. Tworzy gładką, jednolitą powłokę w wybranym kolorze z połyskiem.  Ilość naniesionych warstw wpływa na intensywność koloru i jego przepuszczalność dla światła. 

KOLOROWE SZKLO PL.tif

OPAKOWANIE

Puszka metalowa:   aerozol – poj. 400ml

Sposób pakowania: karton – 6 sztuk

PARAMETRY TECHNICZNE

spoiwo:

żywica alkidowa

mat

wygląd powłoki:

czas schnięcia:

suchość w dotyku: po 10 min
całkowita suchość: 24 godz.

ok. 2,2 m²/400 ml

wydajność:

magazynowanie:

temperatura  +5 do + 25°C 

10 lat

termin przydatności:

stopień połysku:  

kąt 60°->85

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Optymalna temperatura przed użyciem to +20°C. Energicznie wstrząsać puszką przez ok. 1 minuty w celu prawidłowego rozmieszania pigmentów. Dzięki temu podczas malowania można uzyskać prawidłowy odcień koloru farby. Zaleca się malowanie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wszystkie obszary wokół malowanego przedmiotu jak i elementy, które nie mają być malowane, należy dobrze zabezpieczyć przed przedostaniem się drobnej mgiełki z aerozolu. Należy też zadbać o prawidłowe oświetlenie, by móc sprawdzić, czy cały obszar został równo pomalowany.  Malowana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu. W przypadku malowania elementów plastikowych należy obowiązkowo zastosować podkład do plastiku. waniem powinna być sucha, odtłuszczona i czysta.

APLIKACJA

Najpierw należy wykonać natrysk próbny np. na papier lub karton. Następnie natryskiwać równomiernie cienkimi warstwami z odległości 25-30cm. Należy poruszać puszką powoli malując techniką krzyżową zmieniając kierunek dopiero po spryskaniu całej powierzchni. W ten sposób można kontrolować ilość farby i upewnić się, że farba nie gromadzi się nadmiernie w jednym miejscu i nie powstaje zaciek. Pierwszy natrysk należy traktować jako warstwę przygotowawczą i dopiero na nią należy w odstępach 5 minut nanosić kolejne zanim malowana powierzchnia wyschnie. Po wyschnięciu kolejne warstwy można nakładać dopiero po 24 godzinach, gdyż w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko rozmiękczenia i uszkodzenia wcześniejszych warstw farby. Zaleca się stosowanie  2 - 3 warstw. Po zakończeniu prac oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać na rozpylacz ok. 3 sekundy. Ewentualnie pobrudzone podczas malowania miejsca wyczyścić rozpuszczalnikiem uniwersalnym.  W celu poprawy komfortu pracy zaleca się używanie specjalnego pistoletu do aerozoli Forever Paints. 

UTYLIZACJA ODPADÓW

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera kwasy tłuszczowe, C18 nienasycone, dimery, związki z kokoalkiloaminami. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.