WOSK DO FARBY KREDOWEJ

WŁAŚCIWOŚCI

Wosk w sprayu przeznaczony jest do końcowego zabezpieczenia przedmiotów wykonanych z naturalnego drewna lub pomalowanych farbą kredową.

  • nadaje aksamitny połysk

    do renowacji i artystycznej stylizacji mebli drewnianych

  • doskonała konserwacja powierzchni pomalowanych uprzednio farbą kredową

  • do użytku wewnątrz pomieszczeń

PRZEZNACZENIE

Wosk w aerozolu do zabezpieczania wcześniej pomalowanych powierzchni farbą kredową. Nadaje powierzchni odporność oraz aksamitny wygląd. Dzięki otwartym porom, które pozostawia farba kredowa, możliwe jest swobodne wchłanianie wosku, który wnika w warstwę farby, chroniąc ją przed brudem z otoczenia i normalnym użytkowaniem.

WOSK PL PRIVATE LABEL.tif

OPAKOWANIE

Puszka metalowa:   aerozol – poj. 400ml

Sposób pakowania: karton – 6 sztuk

PARAMETRY TECHNICZNE

spoiwo:

żywica alkidowa

aksamitny połysk

wygląd powłoki:

czas schnięcia:

suchość w dotyku: 5 min
całkowita suchość: 24 godz.

ok. 2,2 m²/400 ml

wydajność:

magazynowanie:

temperatura od +5 do 25°C

10 lat

termin przydatności:

stopień połysku: 

kąt 60° ->65

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Optymalna temperatura przed użyciem to +20°C. Energicznie wstrząsać puszką przez ok. 1 minuty w celu prawidłowego rozmieszania pigmentów. Dzięki temu podczas malowania można uzyskać prawidłowy odcień koloru farby. Zaleca się malowanie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wszystkie obszary wokół malowanego przedmiotu jak i elementy, które nie mają być malowane, należy dobrze zabezpieczyć przed przedostaniem się drobnej mgiełki z aerozolu. Należy też zadbać o prawidłowe oświetlenie, by móc sprawdzić, czy cały obszar został równo pomalowany.  Malowana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu. 

APLIKACJA

Najpierw należy wykonać natrysk próbny np. na papier lub karton. Następnie natryskiwać równomiernie cienkimi warstwami z odległości 25-30cm. Należy poruszać puszką powoli malując techniką krzyżową zmieniając kierunek dopiero po spryskaniu całej powierzchni. W ten sposób można kontrolować ilość produktu  i upewnić się, że nie gromadzi się on nadmiernie w jednym miejscu i nie powstaje zaciek. Pozostawić do wyschnięcia a następnie po 5 minutach dokładnie wypolerować suchą, miękką szmatką. Po zakończeniu prac oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać na rozpylacz ok. 3 sekundy. Ewentualnie pobrudzone podczas malowania miejsca wyczyścić rozpuszczalnikiem uniwersalnym.  W celu poprawy komfortu pracy zaleca się używanie specjalnego pistoletu do aerozoli Forever Paints.

UTYLIZACJA ODPADÓW

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.